Trastorns de l’Aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge són trastorns de base neurològica que afecten a un o més dels processos psicològics bàsics involucrats en la comprensió i l’ús del llenguatge oral i escrit. Aquests trastorns poden manifestar-se en una manca d’habilitat per escoltar, parlar, llegir, escriure, lletrejar o fer càlculs matemàtics.

No existeix un patró únic per als trastorns d’aprenentatge. Per això és molt important realitzar un bon diagnòstic de la tipologia del trastorn d’aprenentatge que pateix el pacient, per garantir l’èxit en la intervenció terapèutica.

Els trastorns d’aprenentatge més freqüents amb els quals ens trobem són:

– TDAH.

– Dislèxia.

– Discalculia.

– Alteracions viso-perceptives.

– Alteració psicomotriu.

– Síndrome d’Asperger i TEA.

– Retard mental.

– Dèficit de memòria.

Com treballem al Centre Terapèutic Rosselló?

Centre Terapèutic Rosselló consta d’un equip de professionals especialitzats en l’estudi, valoració i tractament de les diferents tipologies de trastorns existents amb més de 15 anys d’experiència.

Per garantir l’èxit de la teràpia realitzem un treball en equip, no només amb els professionals del centre sinó amb la col·laboració de la família i amb la coordinació del centre escolar o acadèmic al qual assisteix el pacient, donant pautes d’actuació i intervenció tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit educatiu i d’aquesta manera coordinar un treball global que permet garantir l’èxit.