Trastorn del Llenguatge

TEL-3

Que és un TEL?

El trastorn específic del llenguatge (TEL) o trastorn específic del desenvolupament del llenguatge (TEDL) és un trastorn amb inici retardat i desenvolupament lent del llenguatge, caracteritzat amb l’incapacitat d’utilitzar correctament el llenguatge. S’associa també amb el nom d’afàsia o disfàsia. Té un component genètic i amb freqüència passa de pares a fills.

Quins tipus de TEL existeixen?

Hi ha diversos tipus de TEL (Trastorn de la programació fonològica,  Dispràxia verbal, Trastorn fonològic-sintàctic, Agnòsia auditiva-verbal, Trastorn semàntic-pragmàtic, Trastorn lèxic-sintàctic).

Al Centre Terapèutic Rosselló els més habituals són:

– De tipus expressiu: On es veu afectada la fluïdesa verbal i la programació fonològica. Els hi costa trobar el vocabulari adequat, obliden paraules i en canvien algunes.

–  Trastorn de comprensió i expressió. Tenen dificultats en comprendre la lectura i altres tasques de llenguatge.

Per que s’ha de detectar i tractar el TEL?

En el nostre centre realitzem una exploració neuropsicològica complerta per detectar aquest tipus de trastorn. És important la seva detecció i tractament posterior, per tal que la persona afectada no desenvolupi altres problemes psicològics.

Al Centre Terapèutic Rosselló potenciem les capacitats de comunicació per a que les capacitats intel·lectuals i personals es reforcin. Portem a terme un programa específic de tractament logopèdic i psicològic.