Teràpia Familiar

famíliaQuè és l’orientació i teràpia familiar? 

Hi ha moments en els quals apareixen situacions de molta tensió dins de l’entorn familiar. Quan una família es troba en una situació de tensió sostinguda en el temps, com poden ser les separacions entre parelles o les discussions molt fortes amb els fills o entre germans, problemes de convivència complicats, controvèrsies, etc es fa molt útil i millora molt la situació, la intervenció d’un intermediador extern. L’Intermediador ajudarà a resoldre aquestes tensions i conflictes familiars.

Quan és útil l’orientació i teràpia familiar?

Al Centre Terapèutic Rosselló utilitzem tècniques de gestió positiva, amb l’objectiu de solucionar les controvèrsies.

Principalment intervenim en casos de:

– Crisis de parella que afecten a l’entorn familiar.

– Conflictes amb els fills.

– Conflictes de convivència.

– Conflictes d’interessos entre familiars.

– Problemes de incomunicació.

Com ajudem en el Centre Terapèutic Rosselló en els conflictes familiars?

Els nostres terapeutes ajuden a dialogar i trobar diversos acords i anar seguint el seu compliment, de forma sana i equilibrada. Donem una orientació adequada i adaptada a cada situació concreta. Disminuïm els efecte psicològics negatius derivats de cada conflicte, generant noves estructures de relació entre els participants de la controvèrsia, tot recuperant la il·lusió i una actitud positiva i constructiva.