Tècniques d’Estudi

tecniques d'estudi

La importància de saber estudiar

Les tècniques d’estudi configuren una metodologia guiada de la manera d’estudiar, de les pautes a seguir en el procés, de com començar una sessió d’estudi de la millor manera i del desenvolupament de la mateixa utilitzant tècniques concretes: lectura, resum, esquema.

S’han de conèixer tots els mètodes d’estudi possibles i, aleshores, triar el més favorable per a un mateix. D’aquesta manera, es personalitza la manera d’estudiar i així s’adapta millor a la resta d’hàbits i capacitats. Si un té facilitat per sintetitzar, el resum li pot resultar avantatjós. Si, per contra, un capta la informació gràfica, l’esquema que l’afavoreix és el “estudi-fotogràfic”.

Què ofereix el centre?

El Centre Terapèutic Rosselló ofereix el treball de les tècniques mes adequades en funció de les característiques individuals i personals de cada nen.