TDAH

Les sigles TDA o TDAH corresponen al Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat. Es tracta del trastorn més important dins de la psiquiatria i / o psicopatologia infantil, el més freqüent.

Els pares del nen amb TDA ens expliquen que és un nen que sembla no escoltar quan se li parla directament, que sembla que somia despert, que li costa posar-se en marxa i que sovint s’oblida o perd les coses. A l’aula pot ser passiu i passar desapercebut, i no aprèn al ritme dels altres. No anota els deures a l’agenda, s’oblida d’entregar tasques o ho fa amb retard; i quan les entrega, solen estar incompletes. Evita fer tasques que li requereixen un esforç mental sostingut. La presentació de les tasques és descuidada, oblida posar el nom i la data,… i té dificultat en planificar les seves tasques. Quan contesta exàmens ho fa de manera desorganitzada o en espais equivocats, també passa amb exercicis. El nen desatent sovint es confon amb un nen poc intel·ligent encara que no sigui així. Se li defineix habitualment com vague o diuen d’ell que està desmotivat. És freqüent que acabi assegut a les files de darrere a classe i que ningú esperi “més d’ell o d’ella”.

El nen TDAH pot presentar les característiques del TDA juntament amb inquietud nerviosa. És aquell que no para, que mou mans i peus en excés, es balanceja i s’aixeca sovint de la cadira. Acostuma a interrompre converses i activitats, i sol ficar-se en el joc dels altres sense fer soroll. Respon de manera precipitada i abans que acabi la pregunta. Té dificultats per dedicar-se a tasques o jocs que siguin tranquils i parla sense límits. El comportament d’aquest nen resulta molest i cansa; i moltes vegades preocupa per manifestacions agressives.

Quan aquests símptomes apareixen amb molta freqüència i, comparant amb altres nens de la mateixa edat (o adolescents), la convivència a casa està alterada, a l’escola els resultats no són òptims i els professors alerten del comportament, podem sospitar que hi ha un TDAH.

Què poden fer els pares?

És important, en primer lloc un diagnòstic encertat. Un cop sabem el que li passa al nostre fill, és fonamental ajudar-lo.

A Centre Terapèutic Rosselló entenem que gran part de la bona evolució d’un nen amb TDAH ve donada per la col·laboració amb els pares en la teràpia.

Teràpia psicològica?

En la millora de l’infant és especialment important que s’adaptin espais, itineraris, activitats, horaris i professorat a les seves necessitats específiques. Només amb medicació és impossible!

Els nens amb TDAH experimenten moltes dificultats per concentrar-se i prestar atenció; s’avorreixen fàcilment i no acaben les seves activitats correctament. Això fa que el seu rendiment a classe sigui menor del que s’esperava pel que fa a la seva capacitat intel·lectual. El treball terapèutic en aquest sentit és fonamental, per tal d’evitar dificultats escolars i millorar conducta.

El nen amb TDAH no pot deixar de ser-ho, atès que no es pot fer que desapareguin les causes del seu trastorn. Tanmateix, és possible mitigar o eliminar les conseqüències negatives o símptomes que produeix aquest trastorn i així el nen millorarà la seva adaptació a l’entorn familiar, escolar i social.

Un bon tractament, aplicat des de molt aviat, pot evitar els dèficits en les capacitats afectades i en el procés d’aprenentatge, que interfereixen en la maduració del nen. En la major part dels casos, depenent del temps d’evolució del trastorn sense tractament, es poden evitar les limitacions en el rendiment escolar, en l’alteració de la conducta, en el desenvolupament de la competència social, etc

L’adolescent amb TDAH que no rebi tractament durant la infància tindrà uns símptomes més marcats amb el temps i sol mostrar altres alteracions associades, com: dificultat per assumir responsabilitats, augment de rebel·lia, inconstància en el treball, abandonament d’estudis, irritabilitat, etc

Com ho fem en Centre Terapèutic Rosselló?

Teràpia psicològica individual

A Centre Terapèutic Rosselló es treballa en teràpia individual amb el nen, l’entrenament autoinstruccional, els hàbits d’estudi, la planificació i el seguiment d’un mètode d’estudi adequat per donar suport a l’àrea acadèmica. Es fomenta una autoestima saludable, i la pràctica d’estratègies d’autocontrol i habilitats socials que faciliten les relacions interpersonals. Es realitzen tècniques d’estimulació cognitiva quan això és necessari.

Teràpia psicològica grupal

Un reforç dins de la teràpia individual és el treball en petit grup.

A Centre Terapèutic Rosselló veiem com un gran suport en l’evolució són les teràpies grupals amb nens d’edat similar i dificultats també similars.

Teràpia familiar

Es realitza teràpia familiar orientada a formar els pares en tècniques de modificació de conducta eficaços en el control del comportament del nen, i en ajudar el nen a generalitzar les tècniques apreses en consulta. Es realitza coordinació amb mestres o altres professionals implicats en la tasca educativa de l’infant.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psicòlegs de Centre Terapèutic Rosselló treballa coordinadament amb el psiquiatre que atengui el pacient quan això és necessari i així assolir els objectius terapèutics definits.