Psicomotricitat

La importància del desenvolupament motor en l’evolució de l’ésser humà

El desenvolupament motor consisteix en l’adquisició gradual del control i/o ús dels músculs grans -motor gruixut-, i petits -motor fi- del nostre cos.

El desenvolupament motor és considerat la base central del desenvolupament infantil. El seu nivell de desenvolupament ens indica el nivell de maduresa del sistema nerviós central.

Una alteració en el desenvolupament motor repercuteix en el desenvolupament intel·lectual i emocional del nen.

És important valorar els dos grans àrees del desenvolupament motor més comuns que són: la motricitat gruixuda i la motricitat fina.

La motricitat fina es refereix a les accions que impliquen petits grups musculars de cara, mans i peus. Aquests músculs són els que possibiliten: la coordinació ull-mà. La disgrafia seria un trastorn provocat per una alteració de la motricitat fina.

La motricitat gruixuda és aquella relativa a totes les accions que impliquen grans grups musculars, en general, es refereix a moviments de parts grans del cos del nen o de tot el cos. Així doncs, la motricitat gruixuda inclou moviments musculars de: cames, braços, cap, abdomen i esquena. Permetent d’aquesta manera: pujar el cap, gatejar, incorporar-se, voltejar, caminar, mantenir l’equilibri, etc.

La motricitat també abasta les habilitats del nen per moure i desplaçar-se.

Una alteració d’aquesta motricitat provoca malaptesa motriu i poques habilitats per a l’esport.

El diagnòstic i la intervenció

Al Centre Terapèutic Rosselló, donada la nostra experiència i formació, realitzem estudis detallats del nivell de maduresa motora del nen, l’edat evolutiva en què es troba i les dificultats d’aprenentatge que aquest trastorn aquesta ocasionat en el nen.

És important que el nen desenvolupi la motricitat de manera global per garantir el seu èxit acadèmic, ja que hi ha una estreta relació entre ambdues.