Teràpia de Parella

terapia parella

Molt diversos poden ser els problemes que ens portin a demanar ajuda mitjançant una teràpia de parella, però el més comú és que experimentin dificultats de relació i se senti incapacitat per gestionar situacions determinades fonamentalment de convivència. Discussions constants, tensió, gelosia, lluita de poders, problemes amb els fills, amb les famílies d’origen, instruccions d’una tercera persona, dificultats amb la pròpia personalitat, falta d’acords, manca d’afecte, fredor, distanciament,…

Com treballem al Centre Terapèutic Rosselló?

En primer lloc, el psicòleg realitza una avaluació de la situació (tant en parella com de manera individual) per conèixer quins són els problemes existents i els objectius que volen assolir amb la teràpia. D’aquesta manera es determina el tipus d’intervenció més apropiada ja sigui des del corrent cognitiu-conductual, la teràpia integral de parella o la teràpia focalitzada en les emocions.

La durada de la teràpia sol ser limitada en el temps, encara que el nombre de sessions dependrà de cada parella, del nombre de conflictes a tractar, etc. Es pot requerir des d’unes poques sessions per tractar un problema puntual fins a diversos mesos en casos de relacions molt deteriorades.

Durant la teràpia s’analitzen els conflictes per tenir una major comprensió d’ells. És important entendre, conèixer i conèixer les necessitats de l’altre i ensenyar a la parella a comunicar-se. Aprendre a negociar i manejar les diferències, així com resoldre determinats problemes que poden aparèixer en el transcurs de la relació (en què ens estem equivocant?). S’ha d’afavorir la presa de consciència i aprendre de la relació, potenciant el desenvolupament personal de tots dos membres. Evolucionem i modifiquem inconscientment les nostres prioritats. S’ha de tenir en compte que els conflictes ben abordats poden constituir una oportunitat de canvi i desenvolupament, tant a nivell individual com de parella, reforçant també els vincles entre tots dos.