Per què em costa estudiar?

Les alteracions més comuns que afavoreixen el Fracàs Escolar són:

El Dèficit d’Atenció i / o Hiperactivitat. La Dislèxia.

El Trastorn de la Lateralitat.

Al nostre país, al voltant del 30% dels nens escolaritzats fracassa en els seus estudis.

Les causes del fracàs escolar poden ser variades:

 • Dèficit de la capacitat intel·lectual.
 • Alteracions emocionals.
 • Alteracions en el funcionament del cervell. En aquest sentit com problemes d’aprenentatge més comuns ens trobem: Dislèxia, el Trastorn per Dèficit d’Atenció i / o Hiperactivitat i el Trastorn de la Lateralitat.

Encara que en ocasions la simptomatologia és similar la etiologia és diferent:

La Dislèxia fa referència a les dificultats que manifesta un nen en l’adquisició de l’aprenentatge de la lecto-escriptura.

El TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i / o hiperactivitat) consisteix en una alteració a nivell del sistema nerviós central, manifestant-se mitjançant un augment de l’activitat, impulsivitat i manca d’atenció i associant-se amb freqüència altres alteracions.

El Trastorn de Lateralitat fa referència al fet que una persona no sigui totalment dreta de mà, ull, cama i sentit o totalment esquerra. Aquest seria el cas per exemple d’una persona que escriu amb la mà dreta i xuta amb la cama esquerra o enfoca amb l’ull esquerre.

Aquest fet és important perquè afecta les diferents àrees cognitives del cervell ja com el cervell processa la informació.

Quins símptomes es poden manifestar?

A nivell de concentració:

 • Tenen una atenció baixa. Són persones que els costa seguir una pel·lícula, perden el fil en llegir un llibre,…
 • Pateixen lapses o bloquejos en la memòria, es despisten a classe o de vegades semblen que estan a la lluna.

A nivell de llenguatge:

 • Inverteixen l’ordre de les lletres o dels nombres en llegir, en parlar o en escriure.
 • Confonen lletres o paraules.
 • Dificultat en resumir i sintetitzar.
 • Dificultat en l’expressió oral.
 • Dificultat en explicar una història de manera ordenada.
 • Dificultat en la presentació dels treballs.
 • Dificultat en la comprensió lectora.

A nivell d’organització:

 • Dificultat en organitzar-se el temps de què disposen.
 • Dificultat en l’organització espacial: confusió dreta-esquerra.
 • Dificultats d’orientació (per exemple al sortir del metro, per anar a un lloc,…).

A nivell motriu:

 • Encara que moltes vegades es tracta de persones àgils, tenen dificultats en la motricitat gruixuda i són persones patosas.
 • Són persones lentes.
 • Dificultats en la motricitat fina i en l’habilitat manual que es tradueix en mala presentació de treballs, mala lletra,…

A nivell emocional:

 • Són persones que s’infravaloren i que pateixen una baixa autoestima.
 • Poden aparèixer conductes d’inhibició i timidesa o per contra crides d’atenció, molesten als companys,… perquè en el fons prefereixen ser el “gandul” o el “nerviós” i seguirà tots els patrons de conducta de l’etiqueta que té en el col·legi abans que li diguin el “tonto”.

Hi ha tractament?

L’important és realitzar un bon diagnòstic per evitar que el nen faci un llarg recorregut en teràpies fracassades, reforços escolars que en definitiva no solucionen el problema i desgasten el nen i la família.

Un cop determinada la causa de les dificultats del nen s’aplica la teràpia adequada amb l’objectiu d’equiparar el potencial intel·lectual de la persona amb el seu rendiment cognitiu, emocional i personal.