Logopèdia

En el nostre departament de logopèdia atenem aquelles patologies que cursen amb trastorns de la parla i / o llenguatge, tant a nivell oral com escrit, veu i deglució.

El nostre servei de logopèdia aborda la prevenció, el diagnòstic i el tractament en nens i adults.

La metodologia que seguim en el nostre departament de logopèdia és la següent

Realitzem una primera visita en la qual es recull informació del pacient per arribar a un diagnòstic clínic, i a continuació realitzem l’exploració a través d’una sèrie de proves i tests logopèdics per determinar la possible problemàtica del nen o adult.

Finalment realitzem una visita de devolució dels resultats on expliquem el diagnòstic obtingut i el pla d’intervenció.

Com treballem en Centre Terapèutic Rosselló?

El nostre departament de logopèdia està en constant comunicació amb els pares i amb el col·legi amb l’objectiu d’optimitzar la recuperació.

Les visites al logopeda es realitzen de manera presencial, encara que també ofereix la possibilitat de l’atenció domiciliària.

Les alteracions més freqüents treballades en el nostre departament són:

– Alteracions del llenguatge; retard en l’adquisició del llenguatge, afàsia, trastorn específic del llenguatge (TEL).

– Alteracions de la parla: dislàlia, retard de la parla,…

– Alteracions de la veu: disfonies orgàniques (nòduls, pòlips, paràlisi cordals,…), disfonies funcionals,…

– Alteracions del ritme i la fluència: disfèmia.

– Deglució atípica, respiració bucal.

– Teràpia miofuncional, prevenció d’hàbits pre i post ortodòncia.

– Alteracions de l’escriptura i lectura: dislèxia, disgrafia, comprensió i velocitat lectora.