Estudi de la Personalitat

estudi de personalitat La personalitat fa referència a aquells aspectes que distingeixen un individu d’un altre i per tant és característica intrínseca d’una persona, i s’entén que persisteix a través del temps i de les situacions en els seus trets més dominants. Això es pot veure a través del perfil de personalitat mitjançant test i qüestionaris de personalitat.

Quan una persona es veu enfrontada a diferents i singulars situacions, els seus trets més dominants surten a la superfície, s’evidencien.

Com conèixer de manera objectiva la personalitat?

Si desitja conèixer de manera objectiva trets concrets de la seva personalitat, que encara que fan part de vostè mateix, s’entremesclen, i per això poden confondre en un moment donat, pot fer el seu perfil de personalitat mitjançant proves objectives. Una cosa és l’estabilitat emocional, una altra és l’ansietat, l’aprensió i la tensió, i elles es poden confondre en la vida diària. Si vol conèixer els nivells de cadascuna d’elles, una anàlisi en aquest sentit pot aclarir molts dubtes, descartant alteracions o confirmant aquella afectació sobre la qual hem de treballar. Una cosa és la introversió, una altra és la timidesa i una altra la desconfiança; Com són aquests aspectes repartits en el seu comportament?

Conèixer una mica més permet controlar millor la nostra reactivitat i manera d’afrontar les coses.

Valoració de la personalitat

Es fa un mesurament de la personalitat quan la persona presenta desplaer, conflictes relacionals, problemes en la percepció de les seves circumstàncies, conductes inadequades, que deterioren el benestar personal i de les persones que l’envolten. Per fer mesurament de la personalitat es poden utilitzar instruments amb diferents nivells d’especialització. Per exemple es poden revisar les tendències d’una persona sense patologies que vol revisar les seves escales relacionades amb estabilitat emocional, relacions, ansietat, etc, entre d’altres, per a creixement personal i reconeixement de si mateix, trobant explicació per a certes reaccions i accions. També hi ha instruments que es concentren més en aspectes clínics, és a dir, la valoració d’una personalitat amb alteracions psicològiques, per exemple, paranoia, hipocondria, esquizofrènia, etc.

Existeixen diferents proves i diferents sistemes per a la valoració de la personalitat depenent de les condicions de cognició, desenvolupament de la persona i objectiu de la valoració. Però sempre serà necessària una avaluació feta per especialistes per tal de tenir uns resultats vàlids que ens aportin una anàlisi rigorosa.

A Centre Terapèutic Rosselló estem segurs que podem oferir la nostra professionalitat amb la garantia de l’experiència en avaluacions de personalitat i la nostra titulació superior que ens avala.