Estimulació Cognitiva

estimulacion cognitiva

La importància de l’estimulació cognitiva

L’Estimulació Cognitiva pot ser aplicada a qualsevol individu, ja que qualsevol de nosaltres podem millorar les nostres capacitats per ser més hàbils i destres. En aquests casos, els objectius d’aquest tipus d’intervenció són: a) desenvolupar les capacitats mentals; i b) millorar i optimitzar el seu funcionament. Exemples d’aquest tipus d’intervencions són els programes d’estimulació primerenca en la infància i els programes o tallers de millora de la memòria en la gent gran. En tots aquests casos, es pretén activar, estimular i entrenar determinades capacitats cognitives i els components que la integren, de forma adequada i sistemàtica, per transformar-les en una habilitat, un hàbit i/o una destresa.

Com treballem?

Al Centre Terapèutic Rosselló realitzem teràpies individuals o en petits grups amb característiques i perfils similars amb l’objectiu de mantenir i millorar les capacitats de la persona, i en conseqüència millorar la qualitat de vida tant del pacient com de les persones del seu voltant.