Dislèxia

Què és la dislèxia?

És la dificultat per aprendre a llegir i escriure de forma fluïda tot i ser nenes i nens intel·ligents, amb motivació i escolarització normals. La lectura els costa molt, és lenta i tenen freqüents errors com:

Omissions de lletres o silabas (oblidar llegir una lletra o silaba).

– Substitucions (llegir una lletra per una altra).

Inversions (canviar l’ordre de les lletres o silabes).

– Addiccions (afegir lletres o silabes).

– Unió i fragmentació de paraules (unir i separar paraules de forma inadequada).

– Rectificacions, vacil·lacions i salts de línia durant la lectura.

D’aquesta manera, també la comprensió del que llegeixen és dolenta. És el trastorn específic de l’aprenentatge més freqüent en els escolars. Moltes vegades és causa de fracàs escolar i repercuteix en el desenvolupament emocional del nen i de tota la família.

La importància d’un bon diagnòstic i una adequada intervenció

Al Centre Terapèutic Rosselló disposem de professionals de l’àmbit de la psicologia, pedagogia i logopèdia dedicats al diagnòstic i reeducació d’aquest tipus de trastorn.

El diagnòstic es realitza a partir de l’exploració objectiva mitjançant proves que confirmen o descarten aquest trastorn i, si es confirma l’existència del mateix, es realitza la intervenció terapèutica adequada per minimitzar les dificultats que ocasiona i s’activa el protocol d’actuació en l’àmbit educatiu per garantir l’èxit del nen amb el suport escolar adequat.