Dificultats en l’aprenentatge de la lecto-escriptura

DislexiaLa lectura i l’escriptura constitueix o haurien de constituir un dels aprenentatges més importants que realitza la persona.

Saber llegir, escriure i entendre el que llegim és el vehicle que ens permet comunicar-nos, expressar-nos i adquirir i construir el coneixement.

Per això és important iniciar correctament el procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura, encara que no sempre és possible, i hi ha molts nens que presenten dificultat per a l’adquisició d’aquest aprenentatge.

Sempre la detenció precoç i en conseqüència el seu tractament és una garantia d’evitar “mals majors”: baixa autoestima, sensibilitat emocional i possible fracàs escolar, en aquells nens que ja inicien una lectura i una escriptura deficitària.

Alguns dels símptomes, que depenent de l’edat del nen, ens poden posar en alerta que alguna cosa no està funcionant adequadament són:

Simptomatologia en l’adquisició i desenvolupament de la lectura

 • Retard en aprendre a parlar amb claredat
 • Retard lector
 • Baixa velocitat en lectura oral
 • Errors freqüents (omissions, substitucions, inversions): de lletres, paraules o frases

Així les confusions poden ser: d x b; b x g; p x q; o x n; g x p; d x pàg.

Omissions de lletres: tingues x tren; carte x cartell; pèl x pèls;…

Inversions de síl·labes: barzo x braç; pader x pare; Drala x borda.

 • Pobre nivell de comprensió lectora que dificulta l’aprenentatge en altres àrees per exemple: resolució de problemes de mates, comprensió en la història … Aquestes dificultats es manifesten en augmentar les exigències escolars i s’expressen en incapacitat per recordar el llegit, treure conclusions, fer una síntesi i relacionar continguts amb altres temes
 • Freqüentment s’inventen paraules en llegir
 • Dificultat de seguir la lectura: salts de línia, suport de la lectura amb el dit
 • Falta de ritme i entonació en la lectura que dificulta la comprensió
 • Tendència a la tartamudesa o bloquejos quan el nen llegeix en veu alta
 • Simptomatologia en l’adquisició i desenvolupament de l’escriptura
 • Escriptura en mirall (d x b; p x q; I X 3, 7 X F;…)
 • Unions i separacions indegudes de paraules, síl·labes i lletres, tal com passava amb la lectura
 • Posició inadequada per escriure amb mals resultats en l’efectivitat escriptora. Postura inadequada tant del braç com del full de paper
 • Escriptura irreconeixible o difícilment llegible
 • Trastorn en la mida de la grafia
 • Mala elaboració de les frases i escriptura confusa
 • Tonicitat muscular inadequada que pot ser per falta de pressió o per excés de pressió
 • Disortografia: Moltes faltes d’ortografia, tot i sabent les normes.

Diagnòstic

És important realitzar un correcte diagnòstic per garantir l’èxit de la reeducació terapèutica.

Per això és important recopilar el major nombre d’informació tant familiar, com mèdica i escolar per poder valorar l’etiologia del problema.

Així doncs ens podem trobar per exemple:

 • Predisposició hereditària: Antecedents familiars per exemple dislèxics.
 • Dificultats de concentració i atenció
 • Aprenentatges precoços o forçats de la lecto-escriptura
 • Problemes del desenvolupament del llenguatge: per exemple per la no estimulació en les etapes inicials
 • Problemes en l’organització temporal-espacial
 • Problemes perceptius
 • Problemes de lateralitat

Tractament

Un cop determinat l’origen o la causa que està provocant aquestes dificultats en l’aprenentatge de la lecto-escriptura, és important, valorar en quin nivell de lectura i escriptura es troba el nen per poder determinar i iniciar l’enfocament reeducatiu amb l’objectiu que el nen adquireixi el nivell òptim de lectura i escriptura i amb això garantir el seu èxit acadèmic i personal.