Baixa Autoestima

baixa autoestima

Tots tenim una idea respecte a nosaltres mateixos. Ens sentim llestos o ”tontos”, espavilats, hàbils o poc capaços, àgils o maldestres,  guapos o no tant, ens agradem o no,…

La nostra autovaloració és molt important donat que d’això depèn en gran manera la realització de les nostres propostes i fins i tot, plantejar-nos uns o altres objectius.

Les persones que se senten bé amb sí mateixes, segures, tenen una bona autoestima. Està molt relacionada amb la satisfacció. Quan ens trobem bé amb nosaltres mateixos som més capaços d’enfrontar-nos a les dificultats que ens podem trobar a la vida, és menys complicat resoldre reptes i amb seguretat, per tant, ens movem amb més facilitat.

Quan ens hem de preocupar?

Una persona amb baixa autoestima difícilment se sentirà satisfeta i se sentirà incapaç d’aconseguir aquells objectius que desitjaria. Amb infravaloracions ens autolimitem i fracassem.

La baixa autoestima sol manifestar-se en una autocrítica constant de la persona cap a sí mateixa (no puc, no en sé), autoavaluacions negatives (ho faig malament), culpa, sentiments d’inferioritat (els altres poden i jo no), prediccions de fracàs (no podré), alta frustració davant errors (mai podré), inseguretat davant situacions quotidianes (por) i en les relacions interpersonals (evitació, fugida) i poca o cap autoafirmació davant els altres (problemes d’assertivitat, no saber dir les coses).

Amb baixa autoestima les conseqüències negatives dins l’àmbit acadèmic són freqüents (fracàs escolar). És habitual també l’estrés dins l’àmbit laboral  però fonamentalment, a on té molta repercussió és en la manera en com ens relacionem amb al altres (dificultat en les relacions socials).

Les persones amb dèficit d’habilitats socials experimenten aïllament social, solitud, com a conseqüència de percebre’s a sí mateixes com a incompetents i inferiors socialment.

Què podem fer?

A Centre Terapèutic Rosselló estem especialitzats en el tractament de la baixa autoestima. Aquests problemes els tractem amb d’un psicòleg expert per garantir l’èxit de la teràpia. És fonamental fer un bon anàlisi dels trets personals, més enllà dels defectes. S’han d’avaluar capacitats i possibilitats de millora. S’ha de fer un plantejament d’objectius a on aconseguir-ho és igual a èxit sense que calgui la perfecció. Potser cal una reorientació personal, potser és prioritari un entrenament en expressió i comunicació, … us acompanyem.

No hi ha una teràpia estàndard per a tothom, el tractament és personalitzat. Demanar informació es pot fer sense cap compromís en el nostre gabinet de Psicologia Clínica.