Avaluació de la Intel•ligència

InteligenciaCom s’avalua la intel·ligència? Què és un test d’intel·ligència?

La intel·ligència d’una persona ja sigui infant o adult es pot mesurar amb proves psicotècniques. La persona que la dirigeix és el psicòleg. Un test d’intel·ligència és una prova dissenyada per a mesurar la capacitat d’aprendre i de processar informació nova, i per conèixer el coeficient intel·lectual.

Què és el coeficient intel·lectual?

El coeficient intel·lectual ens dóna una mesura per tenir una puntuació estàndard, per tal de conèixer quina és aproximadament la capacitat intel·lectual de la persona, respecte a la població de la seva edat. Una puntuació de intel·ligència mitjana seria de coeficient entre 85 i 115.

Una persona amb una puntuació de 130 es considerada generalment de superdotada. La puntuació inferior a 70 detecta una deficiència.

Quines proves s’utilitzen?

Al Centre terapèutic Rosselló utilitzem les proves més efectives i estandarditzades  que es disposen. Entre las proves més utilitzades d’intel·ligència hi ha el test de Stanford-Binet o les escales de Wechsler, les quals avaluen habilitats aritmètiques, memorístiques i lingüístiques.

És important conèixer la intel·ligència o el coeficient?

Hi ha moltes ocasions on conèixer el coeficient intel·lectual de la persona ens és als professionals i familiars de molta ajuda. Els casos més freqüents al Centre Terapèutic Rosselló són:

– Possible superdotació.

– Altes capacitats.

– Deficiència mental.

– Orientació i suport escolar en nens i adolescents.

– Conèixer la intel·ligència en casos d’autoestima baixa.

– Detectar o descartar trastorns de l’aprenentatge com ara TDAH, TEL, TEA.