Entrades de Centro Terapéutico Rosellón

Per què suspenc?

Per què suspenc? Una possible causa del fracàs escolar, freqüentment oblidada, és el Trastorn de Lateralitat. Cada vegada més es parla de la hiperactivitat, de la dislèxia, de la conducta antisocial …, ia poc a poc es va coneixent més sobre la Lateralitat. Tot i això, hi ha encara falta d’informació i per això molts […]

La Lateralitat i la seva Incidència en el Rendiment Escolar

La Lateralitat La lateralitat fa referència a la dominància o ús preferent d’un costat del cos en relació a ull, mà, cama i sentit sobre l’altre. Constitueix un estadi superior d’organització del sistema nerviós i està directament relacionada amb la distribució de les funcions que s’estableixen entre els dos hemisferis cerebrals. La lateralitat constitueix un […]

Hàbits d’Estudi en els Nens

Per a la majoria de les persones el factor determinant per tenir èxit acadèmic és el nivell d’intel.ligència que cadascú té. Si be és cert que no es pot negar que és un fet molt important, no podem obviar un més significatiu encara: els hàbits d’estudi. Es considera hàbits d’estudi el temps que dediquem a […]

El Fracàs Escolar

Tres de cada deu alumnes no finalitzen l’ensenyament obligatori a Espanya. Quines són les causes d’aquesta alta taxa de fracàs escolar? Es poden prevenir? Sí, si es detecten a temps i s’intervé de forma efectiva. Radiografia del fracàs escolar a Espanya. Un alumne fracassa quan no aconsegueix acabar l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). I un engruixat […]