Entrades de Centro Terapéutico Rosellón

Violència adolescent

L’excés de permissivitat juntament amb el desig de donar resposta a tots els desitjos dels fills pot portar al despotisme per part d’aquests cap als seus pares. L’ús abusiu de les noves tecnologies, la televisió, les videoconsoles i Internet estan incrementant l’aïllament i els comportaments agressius dins el nucli familiar. Us convidem a llegir aquest […]

Adolescència i Lateralitat

Pensar que un Trastorn de la Lateralitat és una alteració exclusivament infantil és una cosa freqüent encara que no és així. La solució als problemes de lateralitat no és el pas del temps sinó el tractament. L’adolescència és una època ambigua on ja deixem de ser nens tot i que encara no som adults. És […]

Es pot prevenir el fracàs escolar?

Els últims estudis realitzats estimen que un 29% dels nens / tes del nostre país presenta o està potencialment exposat a patir un “fracàs escolar”. Això vol dir que un percentatge molt alt de nens arribaran a l’edat adulta amb moltes dificultats per poder accedir al mercat laboral o, si accedeixen, serà en llocs de […]

Dificultats en l’aprenentatge de la lecto-escriptura

La lectura i l’escriptura constitueix o haurien de constituir un dels aprenentatges més importants que realitza la persona. Saber llegir, escriure i entendre el que llegim és el vehicle que ens permet comunicar-nos, expressar-nos i adquirir i construir el coneixement. Per això és important iniciar correctament el procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura, encara que no […]