Assetjament Escolar

acoso-escolar-2Què és l’assetjament escolar?

L’assetjament escolar (també conegut pel seu terme anglès bullying) es refereix a qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma reiterada al llarg d’un temps determinat.

L’assetjament escolar, igual que altres formes de maltractament psicològic, deixa seqüeles per estrès posttraumàtic.

Que símptomes poden indicar que un nen pateix assetjament escolar?

És comú que el nen víctima visqui aterrit amb la idea d’assistir a l’escola i, per això, intenta aparentar estar malalt al matí, o poden aparèixer símptomes psicosomàtics com vòmits, dolors abdominals o de cap sense causa aparent, o pot canviar de camí per anar al centre. En definitiva aquest nen pot mostrar-se molt nerviós, trist i solitari en la seva vida quotidiana.

També es desenvolupen modificacions més profundes de caire psicològic i emocional, com la pèrdua i destrucció de la seva autoestima i la confiança en si mateixos, arribant a estats depressius o de permanent ansietat social al generar situacions d’inadaptació, i d’índole escolar i cognitiu, en observar-se una disminució del rendiment acadèmic.

Com treballem en Centre Terapèutic Rosselló?

Al Centre Terapèutic Rosselló realitzem una intervenció global (família, escola i nen) amb l’objectiu d’abordar la problemàtica en tota la seva amplitud i poder garantir l’èxit de la intervenció terapèutica.

Portem més d’una dècada treballant amb nens i la nostra experiència ens indica que és una realitat existent i que fa necessària una intervenció adequada per poder garantir l’èxit personal, emocional i acadèmica del menor.